لود بالانسینگ

 اگر در یك شبكه یا سازمان،از چندین سرویس‌دهنده اینترنت استفاده میکنید و یا از چندین خط اتصال به اینترنت بهرمند هستید، استفاده از ابزاری جهت مدیریت كانكشن‌ها ، كنترل و تعریف كاربران و هدایت پروتكل های اینترنت ای از مسیر های بهتر، نیاز ضروری شبکه محصوب میگردد. به همین منظور استفاده از محصولات ای که دارای قابلیت تکنولوژی لود بالانسینگ (Load Balancing) است بهترین راهکاریست که ما پیشنهاد میکنیم. این راهکار میتواند طیف وسیعی انواع شبکه هاLAN  ، WAN ، WLAN را در بر گیرد.

مزایای استفاده از لود بالانسر ها:
• اگر در شبكه، یك یا دو ISP دچار اختلال در سرویس‌دهی یا قطعی شوند، بتوان به سرعت و به‌راحتی به كانكشن‌های دیگر اینترنت سوئیچ كرد و به نوعی یك سیستم با قابلیت اطمینان بالا به وجود آورد، به گونه‌ای كه در تمامی ساعات شبانه‌روز اینترنت بر روی شبكه قابل دسترس باشد. این قابلیت به اصطلاح  Link Failover نامیده می‌شود.Link Failover


• تقسیم بار ترافیکی بر روی تمامی لینک های ارتباطی به صورت متقارن و نامتقارن

تقسیم بار ترافیکی بر روی تمامی لینک های ارتباطی به صورت متقارن و نامتقارن


• افزایش ظرفیت های ارتباطی یه روش تجمیع لینت (Link Aggregation)

افزایش ظرفیت های ارتباطی یه روش تجمیع لینت (Link Aggregation)
 • مدیریت بر مبنای پهنای باند و اعمال انواع قوانین دسترسی