شبکه های نسل بعد NGN

مقدمه
NGN چیست؟
شبکه فعلی شامل سه شبـکه مجزا به نامهای PSTN ، شبکه (Wireless Mobile) ، شبکه دیتا(PSDN) و شبکه هوشمند (IN) می باشد.
NGN شبکه ای مبتنی بر IP و مولتی سرویس است که ساختار مدیریت وکنترل واحد دارد و سه شبکه فوق را در یک ساختار عمومیPacket-base یکپارچه می کند.
در NGN، شبکه موجود از یک معمـاری گسترده به شبکـه ای با لایه انتقال Packet Base برای صوت و دیتا تبدیـل می گردد.تمام ترافیک مخابراتی و ارتباطی نظیر صوت ، تصویر، سرگرمی، آموزش و سرویسهای اطلاعاتی از یک شبکه مجزا حمل خواهند شد.
NGN باعث ایجاد شبکه ای با معماری ساده، هزینه کم و قدرت اجرایی بالا می گردد. هوشمندی و بازدهی بالای NGN قابلیت ارائه تمام سرویسهای موجود درآینده را بصورت Multi Service به شبکه می دهد.
با استفاده از این تکنولوژی امکان استفاده از سرویس های نظیر:
•  امکان انتقال صدا بر روی شبکه (VOIP)
•  ایجاد همایش ها و کنفرانس های دو طرفه     
•  پخش زنده همایش ها و کنفرانس ها